Gården Skogby ligger i Gammelgarns socken på östra Gotland, vid avtagsvägen mot fiskeläget Sjaustru. Skogby är utseendemässigt en typisk mellanstor östgotländsk stengård med huvudbyggnad delvis från 1700-talets mitt och flygelbyggnad och stenlador från den senare delen av 1800-talet.

Någon kilometer norr om Skogby ligger Gammelgarns kyrka. 1,5 kilometer söderut ligger havet och den fyra mil långa vandrings- och badbara sand- och stenstranden mellan Katthammarsvik och Ljugarn. Den närmaste vägen till havet från Skogby går genom naturreservatet Danbo.

Skogby är inte bara en gård utan även en berättelse om en del av de ofta mycket hårda levnadsvillkor som rått i östra Gotlands obygd under många och långa tider. Jag köpte gården 1998. Den var då mycket förfallen. Under närmare tio år delade jag och de mina Skogby med Arne, som fötts och levt hela sitt liv på gården och enligt uppgift bara lämnat Gammelgarns socken en gång i sitt liv – för att åka till Visby. Arne var den sista Skogbybon från den släkt som bebott gården i många generationer. Han dog vintern 2007, 81 år gammal.

Jag påbörjade renoveringen, eller snarare återuppbyggnaden, av Skogby 1998. 2009 hade alla hus för första gången sedan 1970-talet samtliga tak, dörrar och fönster på plats – utan de yrkesskickliga lokala hantverkare som tagit sig an projektet hade det aldrig gått. Även den snart 150 år gamla tröskvandringen är nu återuppbyggd, se www.helagotland.se

Jag bedriver en del av min journalist- och författarverksamhet från Skogby, men även viss uthyrningsverksamhet (bed and breakfast). Två rum i flygelbyggnaden finns för uthyrning sommartid, när de inte används till annat.

Det går bussar (med cykelhållare) från Visby till Gammelgarns kyrka (buss nummer 41), se www.gotland.se/kollektivtrafiken

För mera information om rumsuthyrningen, klicka här

Anna Lytsy Anna Lytsy Anna Lytsy